Ilaria-one

(Fonte: elyuhrias)

(Fonte: ukaku)


Tokyo Ghoul - Sui Ishida

Tokyo Ghoul - Sui Ishida

(Fonte: coalgirls, via naruzumake)

Nyan 

(via arudareka)

(Fonte: silvertsundere)